Relaterad

Cybersäkerhet

Säkerställ din organisations information mot cyberattacker.

Cybersäkerhet är den delen av IT-säkerhet som avser att skydda datorsystem. I detta ingår förebyggande, upptäckt och åtgärdande av obehöriga användare av datorsystem, bland annat hackerare och virus

Datorvirus, trojanska hästar och maskar utnyttjar programfel som redan är kända och rättade. Genom att installera dessa rättningar från programvaruleverantören kan slutanvändaren skydda sig mot hotet. Många program har idag funktionalitet för automatiska uppdateringar som gör att underhållningsarbetet med uppdateringar förenklas.

Cybersökerhet, Antivirus, Brandvägg, Skydda dig mot cyber hot, cyberskydd, köp antivirus, köp brandvägg

Säkerhetslösningar inom cybersäkerhet

Antivirus 
  • Anti­virus­programmets huvuduppgift är att skydda din dator, surfplatta och dina mobila enheter mot virus och annat malware. Det finns några olika sätt för ett anti­virus­program att skydda din sekretessbelagda information, dina pengar och dina värdefulla filer. Upptäck potentiella skadliga filer och program.
Brandvägg
  • En brandvägg är ett säkerhetssystem i ett datornätverk som begränsar internettrafiken till, ut från eller inom ett privat nätverk. Brandväggar kan betraktas som stängda gränser eller gateways som hanterar resor av tillåtna och förbjudna webbaktiviteter inom ett privat nätverk.
 
Nätverk
  • Nätverkssäkerhet är viktigt eftersom det är ditt första försvar mot attacker utifrån. Genom att implementera effektiva åtgärder för nätverkssäkerhet kan du förhindra att skadliga aktörer kartlägger din infrastruktur, stör din kommunikation, utför DoS-attacker eller får åtkomst till kritiska appar och enheter.
Vi berättar gärna mer om våra säkerhetslösningar!
Ta hotet på allvar och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ditt företag.
Cybersökerhet, Antivirus, Brandvägg, Skydda dig mot cyber hot, cyberskydd, köp antivirus, köp brandvägg

Det kan vara att investera i säkerhetslösningar, genomföra regelbundna säkerhetstester och utbilda de anställda för att öka medvetenheten om cyberhot.

Vi hjälper dig att skydda dig mot cyber-attacker

Alla företag och organisationer är idag en måltavla.

Utvecklingen av cyber attacker och skadeverkningar är ofta långtgående och allvarliga. På många sätt, inte bara ekonomiskt. Vi behöver prioritera cyberhot som en av de största företagsriskerna idag. 

Kontakta oss så berättar vi mer

Cybersökerhet, Antivirus, Brandvägg, Skydda dig mot cyber hot, cyberskydd, köp antivirus, köp brandvägg